Kennel Vestpolen

Velkommen til våre hjemmesider

Kennel Vestpolen har tilholdsted i Stavanger og eies av Åse M. Lura, som har vært aktiv innen Schäferhund klubben siden 1986. 

I alle år har det vært brukshundarbeidet som har vært hovedgeskjeft.  De første årene var vi aktive innen LP, Agility, Bruks (N.Sch klub's program) og NBF.
I flere år også aktiv instruktør og Brukshund dommer.

Etter at RIK programmet ble innført i Norge, er det dette som har overtatt, nå trenes det ihht det Internasjonate Brukshundprogrammet. 

I dag har jeg to aktive Schäferhunder innen dette programmet, Drifty vd Daelenberghütte som innehar tittlene BH AD IPO3 N.BCH(IPO) VPG3 SL3 og KKl2 og Jabina Pisca som innehar tittlene BH AD IPO1 SL2.