Generell informasjon

For alle hunder som tas inn i pensjonatet skal det vises vaksinasjonsattest, denne skal ikke være over 1 år gammel.

Vaksine til hund
Ved innsetting av hund må det legges frem attest fra veterinær der det framgår at hunden er vaksinert mot valpesyke ikke mer enn 2 år før, mot Parvo/Kennelhoste ikke mer enn 1 år og ikke senere enn 14 dager før den tas inn.


Hvis hunden blir syk
Hvis det er mistanke om at noen av dyrene er syke, blir de gjenstand for vanlig klinisk undersøkelse av veterinæren, som også fastsetter den videre behandling. Kostnadene ved denne undersøkelsen og behandling bæres av hundens eier. Hvis veterinæren forordner omfattende behandling av hunden, vil man såfremt det er mulig ta kontakt med eieren før slikt settes i gang.

Ved innlevering av hunden bes det vennligst opplyst om hvilke sykdommer hunden eventuelt har hatt de siste 3 ukene