Priser

Innkvartering pr. døgn

1 hund

2 hunder (fra samme eier)
3 hunder (fra samme eier)


Kr  250,00

Kr  430,00
Kr  560,00 
Inkludert mat og lufting i løpegård   
   
Langtids innkvartering  
(Utover 30 dager pr. kalenderår) 
1 hund
2 hunder (fra samme eier)
3 hunder (fra samme eier)
Kr  200,00
Kr  360,00
Kr  490,00 
   
Dagparkering av hund  
Vi tilbyr også dagparkering av hunder (mellom 07:00 - 18:00)
1 hund
2 hunder (fra samme eier)
3 hunder (fra samme eier)
Kr  150,00
Kr  270,00
Kr  330,00 
   
Andre tjenester:  

• Vask av liten hund
• Vask av mellomstor hund

• Vask av stor hund
• Kloklipping  
• Rens av ører

Kr  300,00
Kr  350,00
Kr  450,00
Kr  200,00
Kr  200,00

   
Leietur av hunden kan også bestilles,
   en halvtimes tur på våre gårdsveier,
   for å "lese dagens avis". 
Kr  50,00
   

 

Prisene gjelder fra 01.01.2016
Alle priser er inklusive merverdiavgift


 

Betaling skal foretas kontant eller med bankterminal, senest ved avhenting av hund.